پارتیکل کانتر,غبارسنج,شمارنده ذرات چیست؟

پارتیکل کانتر وسیلهپاتیکل کانترایست که ذرات معلق در هوا را شمارش می کند. پارتیکل کانتر یک دستگاه منفرد است که در یک زمان علاوه بر شمارش ذرات معلق در هوا قادر به تشخیص آن ها نیز هست.ماهیت شمارش ذرات مبتنی بر پراکندگی نور یا تصویر برداری مستقیم می باشد.انرژی بالای منبع نور برای روشن کردن ذرات در یک اتاق برای تشخیص ذره مورد نظر استفاده می شود.ذره از طریق منبع نور ( معمولا نور لیزر و یا هالوژن) عبور می کند و اگر نور پراکنده شود توسط یک آشکارساز تشخیص داده میشود . اگر از تصویربرداری مستقیم استفاده شود نور هالوژن بیان کننده اینست که ذرات از دوربینی که دارای بزرگنمایی و کیفیت بالایی است عبور کرده است . برای اندازه گیری ویژگی های ذرات می توان از ویدئو ضبط شده که با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری قابل دسترسی است استفاده کرد .اگر از یک مانع نور استفاده کنیم می توان آن قسمت از نور از دست رفته را تعیین کنیم. دامنه نور پراکنده و یا مسدود شده اندازه گیری شده و ذره شمارش می شود.

پارتیکل کانتر با توجه به درجه آنالیز ذرات انواع مختلفی دارند.
 برای اندازه گیری ذرات بسیار ریز ( در حد نانومتر) می توان از پارتیکل کانتر هسته تراکم (چگالش شده) استفاده کرد.

ذرات ریز معلق در هوا کوچکتر از 1/0 میکرو.متر که بطور کلی بوسیله پارتیکل کانتر پراکندگی نور معمولی قابل تشخیص نمی باشند را می توان بصورت نوری با رشد تراکم ذرات از طریق شرایط فوق اشباع بوسیله مخلوط هوای نمونه برداری شده بخار و الکل با دمای بالا اندازه گیری کرد. شمارنده هسته تراکم یک روش نوری برای شمارش ذرات آئروسل در اتمسفر است. شمارنده پالس جهت شمارش تعداد ذرات عبور داده شده از پرتوی لیزر استفاده می شود.

یکی از دستگاه های اندازه گیری تحت عنوان Scanning Mobility Particle Sizer است که روشی ترکیبی شامل ارائه و توزیع سایز در محدوده کمتر از نانومتر است. این دستگاه بر اساس اصل تحرک و حرکت یک ذره باردار در یک میدان الکتریکی عمل می کند. ذرات وارد شده به سیستم خنثی ده ( با استفاده از یک منبع رادیواکتیو ) هستند بطوریکه Fuchs مسئول توزیع تعادل است. سپس آنها وارد آنالیزور حرکت دیفرانسیل DMA که در آن تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا با توجه به تحرک الکتریکی طبقه بندی شده و تنها ذرات از طیفمحدودی از طریق شکاف خروجی خارج می شوند را اندازه گیری می کند.

 رایج ترین دستگاهی که برای شمارش ذرات استفاده می شود , دستگاه هایی هستند که مبتنی براستاندارد nephelometry می باشند.Nephelometer دستگاهی است که برای اندازه گیری ذرات معلق موجود در مایعات و گازها استفاده می شود. این کار را با استفاده از یک پرتو نور ( منبع پرتو) و یک آشکار ساز که به یک طرف ( با زاویه 90) از منبع پرتو تنظیم شده است. انجام می دهد. چگالی ذره عملکرد بازتاب شده به آشکارساز از طریق ذرات می باشد. اصطلاح رایج برای این ابزار شمارنده ذرات نوری می باشد .شمارنده ذرات نوری دستگاهی است که بر اساس اصل پراکندگی نور از ذرات عمل می کند. این دستگاه زمانی کاربرد دارد که برای اندازه گیری ذرات با قطر بیشتر از 1/0 میکرومتر استفاده شود. شدت نور پراکنده شده تابعی از طول موج تابش , ضریب شکست ذرات , اندازه ذرات و زاویه های ساخته شده با توجه به پرتو می باشد.پرکتدگی نور یک روش ناخوانده برای اندازه گیری نامیده می شود و اطلاعات لحظه ای برای اندازه گیری زمان واقعی و یا زمان مداوم می توان بدست آورد. برخی از تولیدکنندگان شمارنده ذرات نوری پراکنده opc دستگاه های خود را برای اندازه گیری و نتیجه گیری بهتر و برای تبدیل اندازه نوری معادل به قطر معادل حجم و آئرودینامیک کالیبره می کنند. برای تست گرد و غبار خاص, opc کالیبره شده اندازه گیری مستقیم توده گرد وغبار را فراهم می کند. قطر مربوط به آئرودینامیک ( با فرض چگالی استاندارد برای ذرات) و داده ها بوسیله اندازه گیری توده ذرات مستمر مانند مانند جرم توده pm2.5 بدست می آید. آنالیز برا ذراتی که در اثر تمیز کردن اتاق تولید می شود مفید است. بیشتر ذراتی که تولید می شوند گرد و غبار آلوده ای هستند که معمولا بیشتر از چند میکرون نیستند و اغلب بین رنج 2 میکرون و بالاتر هستند.بنابراین برای این کار استفاده از تجهیزات استاندارد ذرات نوری , پراکندگی نور با محدودیت اندازه برای این کار مناسب است. چه موقع و کجا اندازه گیری انجام می شود؟عملکرد متفاوت یکی از اهداف مظالعه خواهد بود.  اگر محققان برای گرفتن تغییرات زمانی در غلظت ذرات موجود در هوا بعنوان تابعی از برخی فعالیت باشند. واضح است که آنها نیاز به ایجاد یک غلظت پایه از غلظتی که قابل تغییر بعنوان تابعی از فعالیت های مورد علاقه باشد نیاز دارند.بسته به نوع فعالیت یکح توجه دقیق اعمال شده برای شنسایی سایتها که اشغال و درگیری و استفاده دراز مدت دارند باید اعمال شود. در مقایسه سایتها شامل آن دسته از سایت هایی که دو بار در هفته واکیوم می شوند نسبت به آنهایی که یکبار در ماه واکیوم می شوند, ما احتیاج داریم که مطمئن شویم در طول مطالعه آن سایتها از لحاظ ماهیتشان یکسان هستند. بعلاوه اندازه گیری زمان واقعی توسعه شیافته ممکن است نیاز باشد تا تفاوت شرایط ممکن اندازه گیری شود.

در تصویربرداری مستقیم با استفاده از یک دوربین تصویربرداری با وضوح بالا می توان ذرات را شمرد و با استفاده از نور می توان ذرات را شناسایی کرد بوسیله نرم افزار می توان بصورت آنلاین اندازه , رنگ و شکل ذرات را تجزیه و تحلیل نمود.

کاربردهای پارتیکل کانتر به سه دسته اصلی تقسیم می شود:
• پارتیکل کانتر آئروسل
• پارتیکل کانتر مایع
• پارتیکل کانتر جامد

پارتیکل کانتر آئروسل

پارتیکل کانتر آئروسل برای تعیین کیفیت هوا از طریق شمارش و اندازه گیری ذرات موجود در هوا  استفاده می کند. این اطلاعات درتعیین مقدار ذرات در داخل یک ساختمان و یا در هوای محیطبسیار مفید است. همچنین در درک سطح تمیزی در یک محیطکنترل شده، مفید است.

Clean rooms به طور گسترده در تولید نیمه هادی، بیوتکنولوژی، دارویی، هارد دیسک، هوا فضا و دیگر زمینه ها که بسیار حساس به آلودگی زیست محیطی استفاده می شودنقش دارند.

برای آزمایش و طبقه بندی اتاق تمیز می توان از پارتیکل کانتر آئروسل استفاده کرد تا یک استاندارد خاص طبقه بندی اتاق تمیز حاصل کرد. استانداردهای متعددی برای طبقه بندی اتاق تمیز وجود دارد. اغلب از طبقه بندی امریکایی  استفاده می شود.

استانداردهای اتاق تمیز  US FED STD 209E:

 

                                   Particles/ft³

    Class

0.1 µm

0.2 µm

0.3 µm

0.5 µm

1 µm

5 µm

1

35

7

3

1

  

10

350

75

30

10

2

 

100

3500

750

300

100

22

 

1,000

   

1,000

218

7

10,000

   

10,000

2,180

70

100,000

   

100,000

21,800

700

       

ISO 14644-1 استاندارد جایگزین است و بطور کامل به معنای استاندارد  US FED STD 209E می باشد. هر یک از این استانداردها نشان دهنده حداکثر تعداد مجاز ذرات در یک واحد ازهوا می باشد .واحد نمونه فوت مکعب یا متر مکعب است

استانداردهای اتاق تمیز ISO 14644-1:

 

                                 Particles/m³

Class

0.1 µm

0.2 µm

0.3 µm

0.5 µm

1.0 µm

5.0 µm

ISO 1

10

2

    

ISO 2

100

24

10

4

  

ISO 3

1,000

237

102

35

8

 

ISO 4

10,000

2,370

1,020

352

83

 

ISO 5

100,000

23,700

10,200

3,520

832

29

ISO 6

1,000,000

237,000

102,000

35,200

8,320

293

ISO 7

   

352,000

83,200

2,930

ISO 8

   

3,520,000

832,000

29,300

ISO 9

   

35,200,000

8,320,000

293,000

 پارتیکل کانتر مایع

پارتیکل کانتر مایع تعیین کیفیت را با استفاده از عبور مایع از طریق آنها انجام می دهد.تعداد و اندازه ذرات می تواند در صورتی که مایع به اندازه کافی تمیز است از طریق برای نرم افزار طراحی شده مورد استفاده قرار گیرد.از پارتیکل کانترهای مایع می توان برای آزمایش کیفیت آب آشامیدنی, راه حل های تمیز کردن آن, نظافت تجهیزات تولید برق، ساخت قطعات، یا داروها تزریقی استفاده کرد.پارتیکل کانتر مایع نیز برای تعیین تمیزی سطح مایعات هیدرولیک استفاده می شود ، قابل توجه است  75-80٪ از خرابی های هیدرولیک را می توان به آلودگی نسبت داده شده است. انواع مختلفی وجود دارد که یا میتواند بر روی تجهیزات نصب شوند و یا دستگاه قابل حمل می باشند و یا می تواند برای تعیین تمیزی سیال از ماشین مثل بولدوزر استفاده کرد.توسط تعیین و نظارت بر این سطوح، و پس از فعالو یا پیش بینی برنامه های تعمیر و نگهداری، کاربر می تواندخرابی هیدرولیکی را کاهش دهد، زمان عملیاتی بودن و در دسترس بودن دستگاه را افزایش می دهد، و کاهش مصرفروغن را در پیش خواهد داشت.آنها همچنین می توانند جهتمایعات هیدرولیک تمیز شده با استفاده از تصفیه روغن،مورداستفاده قرار گیرند تا بتوان به سطح تمیزی دلخواه رسید.رایج ترین استانداردهای مختلف مورد استفاده در صنعت هیدرولیک ISO 4406:1999,, SAE AS 4059, ISO 4406:1999می باشد.

پارتیکل کانتر جامد

پارتیکل کانتر جامد برای اندازه گیری ذرات خشک در کاربردهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از کاربردهای آن برای اندازه گیری سنگ های خردشده در معدن سنگ می باشد.

Sieves ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری اندازه ذرات خشک استفاده میشود .بر اساس سیستم بینایی نیز می توان با سهولت و دقت فوق االعاده ای اندازه ذرات خشک را اندازه گیری کرد.

 

یکی از دستگاه های اندازه گیری ساخت کمپانی tesتایوان، دستگاهی بامشخصات زیر می باشد:

پارتیکل کانتر,غبارسنج مدل TES-5110:

 

پارتیکل کانتر (غبارسنج) مدلTES-5110 ساخت کمپانی TES تایوان

-اندازه گیری ذرات در سایزهای :1µm,0.5 µm,    0.3µm

2.0µm ,5.0µm,10µm,

-اندازه گیری غلظت هر سایز تا 70,000 particles / L

- قرائت دما و رطوبت

- منبع نور: دیود لیزری

- نوع یا کلاس لیزر: کلاس 1

- قابلیت اتصال به کامپیوتر با USB

- سرعت فلو 2.83 L/minute

-  باطری قابل شارژ تا 4 ساعت پس از عملیات

- دارای حافظه (SD)

- عملکرد بافر دستگاه اجازه ذخیره و اندازگیری 500 دیتا را می دهد

- بهره وری: 50%  برای 0.3µm و 100% برای ذرات بزرگتر از 0.45 µm

 

این شرکت افتخار نمایندگی انحصاری برندOWONو TES& PROVAوMIC  از کشور تایوان را دارا  می باشد.

برخی از تجهیزات تست و اندازه گیری ازکمپانی TES & PROVAوMIC از قبیل :

 

باد سنج

نویزدوزیمتر

صدا سنج

نورسنج

ترمومترتماسی

WBGTمتر

ترمورطوبت سنج

فلوکس متر

آنالیزوررنگ

پارتیکل کانتر

تسترعایق

ارت تستر

سختی سنج

PHمتر

ترمومترلیزری

تسترباطری

دورسنج

کالیبراتور

UVمتر

سولارمتر

CO2متر

میلی اهم متر

مترلیزری

RFمتر

کلمپ مولتیمتر

ترموکوبل

درخشندگی سنج

رنگ سنج نور

گوس متر

هات وایر

 

لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  http://www.saenco.com مراجعه نمائید.

تلفن تماس:02188853768

همراه: 09101569382

فکس:02188942436

آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

 


 

کنداکتیویمتر,ECمتر،هدایت سنج الکتریکی:

 

                     

هدایت الکتریکی آب ,ECمتر : مقیاسی از توانایی آب در انتقال جریان الکتریکی است. این توانایی به حضور کلیه یونها، تحرک و ظرفیت هریک از آنها و همچنین دمای اندازه گیری بستگی دارد. محلولهای اغلب مواد معدنی هدایت کننده های خوبی هستند. در مقابل ترکیبات آلی مولکولی که در آب تفکیک نمی شوند جریان را بسیار ضعیف انتقال می دهند یا اصلا منتقل نمی کنند. هدایت G عکس مقاومت تعریف می شود.هدایت توسطدستگاه هدایت سنج اندازه گیری می شود. این دستگاه امکان اندازه گیری سریع و قابل اعتماد هدایت الکتریکی محلول را فراهم می کند.

هدایت الکتریکی آب معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان است با واحد میکروموس برسانتی متر
رابط تقریبی غلظت کل جامدات با هدایت الکتریکی بصورت زیر است
TDS =0.64 * EC

 

کنداکتیویمتر ,EC متر قلمی مدل 99602 ساخت کمپانی  MIC  تایوان:


- محدوده اندازه گیری: 0 تا 199990μS 
-دقت قرائت: 10μS/cm
- دقت دستگاهFS1%±
-قابلیت کالیبره اتوماتیک 
-صفحه نمایشLCDبه ابعاد 21*18mm
-دارای استانداردIP57  برای بدنه ضد آب و مقاومABS
-ملحقات :دستگاه، الکترود،محلول کالیبره استاندارد،باطری،منوال و جعبه


 EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی مدل 99702 ساخت کمپانی  MIC  تایوان:


- محدوده اندازه گیری: 
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-
-قابلیت کالیبره اتوماتیک EC
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V
-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبره(EC1413)،بند دستی،منوال 


PH/EC/TDS/mV/Salt/°C متر قلمی مدل 99720 ساخت کمپانی  MIC  تایوان:


- محدوده اندازه گیری: 
اسید:2-~16PHبا دقت: 0.01pH
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
ORPمترmv: -1000~1000mV با دقت: 1mV
شوری سنج salt: 0~1000PPM, 1.00~12.00PPT با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 90C~0 با دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.01pH+1dgt,+/-2mV+1dgt,+/-0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt±
-قابلیت کالیبره اتوماتیک درسه نقطه برای PH وEC
-امکان جبران اتوماتیک دما ATC
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری AAA
-دارای پک کامل شامل:دستگاه، الکترودPH,EC، محلول کالیبره (PH(4.7),EC(1413، محلول نگهداری،بند دستی،منوال و جعبه حمل

 


 

 

PH/EC/TDS/C°/SaltمترمدلTES-1381ساخت کمپانیTES تایوان:

محدوده اندازه گیری:
اسید:0 تا 14phبا دقت 0.001ph
m0~2000mv:ORP با دقت 0.1mv
کنداکتیویمتر : 0 تا 200Ms/cm با دقتs/cm µ 0.01
سختی سنج:  0تا 132g/lبا دقت 0.01mg/l 
شوری سنج: 0تا42spptبا دقت 0.1
مقاومت : 0تا 19.99MOhm.cm   با دقت0.001
دما :℃100~0  بادقت :℃0.1

قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل usb

قابلیت ثبت اطلاعات تا 512KB

 

 

لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  http://www.saenco.com مراجعه نمائید.

تلفن تماس:02188853768

همراه: 09101569382

فکس:02188942436

آدرس: تهران- بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-  جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول