صداسنج,صوت سنج ، نویزدوزیمتر ,دسیبل سنج,sound level Meters,صداسنج آنالیزوردار,ترازسنج فشار صوت چیست ؟

 

 

تعریف صوت :

صوت شکلی از انرژی است که توسط سازوکار شنوایی قابل تشخیص است و به بیان ساده صوت هر چیزی است که شنیده شود .

محدوده فرکانس قابل درک برای انسان بین 16 – 20000 هرتز است . امواج خارج از این محدوده فرکانسی را مادون صوت و ماوراء صوت می نامند .

سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت 8 ساعته، 85-90 dB می باشد . صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی های حسی، عصبی و یا هر دو می گردد .از مهمترین مشاغل در معرض خطر ، می توان به کار با ماشین آلات صنعتی ، نساجی ، تولید چوب و الوار و کاغذ ، تولید تنباکو وچرم ، صنعت شیشه گری ، صنعت چاپ ، صنعت حمل و نقل و اتاق های پخت که با بخار گرم کار می کنند اشاره نمود .

Noise Dosimeter که برای تعیین مواجهه فردی کارگر با صدا در محیط کار استفاده می شود. دزیمتری دقیق ترین روش برای اندازه گیری میزان مواجهه می باشد. دقت دزیمتری در این است که در این روش کلیه ی زمان های مواجهه ی کارگر با تراز های مختلف در طول شیفت محاسبه و با استفاده از تراز معادل Leq دز دریافتی در یک شیفت کاری اندازه گیری می شود. در ساختمان هر دزیمتر از یک میکروفن که روی سینه یا یقه ی کارگر نصب می شودو سیم رابط و پردازشگر و نمایشگر استفاده می شود.

 

مراحل اندازه گیری و ارزیابی صدا :

1. تعیین هدف اندازه گیری

2. گردآوری اطلاعات دقیق از محل اندازه گیری و نحوه ی مواجهه ی کارگر

3. تعیین روش مناسب اندازه گیری

4. انتخاب وسیله ی مناسب اندازه گیری

5.کالیبراسیون

6. شناخت استاندارد مواجهه

هدف اندازه گیری :

1. صنعتی: اندازه گیری یک دستگاه معین برای عیب یابی یا بازرسی فنی

2.محیطی: تعیین تراز فشار صوت در سطح کارگاه با تعیین منابع اصلی صدا

3.فردی: برای مشخص کردن میزان مواجهه ی کارگر

4. کنترلی:تعیین روش و چگونگی کنترل صدا

اثرات صدا بر انسان

اثرات سرو صدا دارای جنبه های مختلف می باشد و در قسمت های مختلفی از بدن تاثیر می گذارد که در زیر به آنها اشاره شده است :

  • یکی از آشکارترین و جدی ترین اثرات مواجه با سروصدا ، افت شنوایی Hearing loss است . تماس پیاپی با صدا موجب آسیب عصب شنوایی شده و افت شنوایی عصبی خوانده می شود .
  • اثرات بهداشتی و فیزیولوژیکی غیر شنوایی صدا مانند اثرات عصبی روی فرد ، اثرات روده ای ، معده ای و ایمونولوژیکی ، خستگی ، سردرد و تحریک پذیری می باشد .
  • طبق برآورد WHB سروصدا روزانه چهار میلیون دلار خسارت وارد می آورد که به اشتباه شنیدن ، فشار ذهنی و خستگی ناشی از صدا مربوط می باشد .

صوت بعنوان یک عامل زیان آور و بیماریزا مطرح می باشد و موضوع پایشهای زیست محیطی عوامل زیان آور در مواد قانونی 55 ، 92 ، 95 قانون کار و 88 و 95 قانون تامین اجتماعی مطرح می باشد .

صدا را می توان از چند دیدگاه بررسی کرد :

1. دیدگاه ایمنی : صدای بیش از 70 دسی بل می تواند مشکل ایجاد نماید . در یک کارگاه سروصدای حاصل از ماشین آلات می تواند صدای حاصل از یک لیفتراک را پنهان کند و در مکالمه ایجاد مزاحت می نماید.

2.دیدگاه آسایش : صدا می تواند به عنوان یک عامل فشار انگیز محیطی عمل نماید . لذا روی راندمان فکری و ذهنی کارگران می تواند تاثیر سوء بگذارد و روی بهره وری تاثیر گذاشته و ضریب خطا را افزایش می دهد .

3.دیدگاه بهداشتی : به طور کلی صدایی بی خطر شمرده می شود که 90 درصد یا بیشتر افرادی که در معرض آن قرار دارند دچار اختلال شنوایی نشوند . افت شنوایی ناشی از سروصدا یک بیماری غیر قابل برگشت و لاعلاج است که فقط با کمکهای شنوایی می توان به میزان مختصری آن را صحت بخشید .

روشهای اندازه گیری صوت :

روشهای اندازه گیری سروصدا یا بر حسب تغییرات زمان سروصدا می باشد که ماکزیمم و مینیمم سروصدای محیط در ساعات کار مشخص می شود و یا بر حسب توزیع مکانی می باشد که خود شامل موارد زیر است :

1. روش ایستگاه بندی :

تقسیم کارگاه مورد اندازه گیری به مربع های1*1 ،2*2 ،3*3 ، 4*4، 5*5، که برحسب وسعت کارگاه و نحوه چیدمان دیستگاهها انتخاب می شود و اندازه گیری در مرکز مربع ها انجام می شود . در اندازه گیری صوت در کارگاههای تا 50 متر مربع به نواحی با ابعاد یک متر، کارگاههای تا 100 متر مربع به نواحی با ابعاد 2 متر و کارگاههای وسیعتر را به نواحی با ابعاد حداکثر 5 تر تقسیم بندی می شود ، البته همانطور که گفته شد بصورت انتخابی می باشد . در این اندازه گیری ایستگاههایی که در آن دستگاه قرار دارد مورد اندازه گیری قرار نمی گیرند . ایستگاهای تعیین شده می باید هر کدام با شماره خاصی مشخص شده باشند تا بتوان به راحتی مورد بررسی قرار داد .

2. روش Random :

انتخاب اندازه گیری بصورت اتفاقی با فاصله حداقل 0.5 متر از دیوار و 1متر از دستگاه شعاعهای فرض با اندازه 45 درجه از مرکز منبع که در فواصل یک متری بر روی شعاعهای اندازه گیری صورت می گیرد . در پایان نقاط دارای تراز شدت صوت یکسان بهم متصل شده تا مناطق صوتی از یکدیگر مجزا گردند . این روش عموما برای اندازه گیری سروصدا حول محل کار کارگر مورد استفاده قرار می گیرد .

پس از ایستگاه بندی و مشخص شدن میزان سروصدا در هر ایستگاه در نقشه ترسیم شده از کارگاه با استفاده از 12 استاندارد B.S و ANSI رنگ آمیزی نمود که رنگ آمیزی در سطح کارگاه به ترتیب شامل موارد زیر است که به شرح هر کدام می پردازیم :

1. محدوده ایمن (Safe Zone)

در این مناطق صدا از حد مجاز ایمنیdb a 70 کمتر است و در نقشه صوتی سبز رنگ است .

( محدوده ایمن (S.A) db a 70 > SPL – سبز رنگ )

2.محدوده بهداشتی (Hygiene Zone)

در این نواحی صدا در محدوده db a 80 – 70 است و در نقشه صوتی به رنگ آبی است .

3. محدوده هشدار (Warning Zone)

در این مناطق صدا در محدوده db a 90 – 85 است و در نقشه صوتی با رنگ زرد تعیین می گردد .

4.محدوده خطر (Danger Zone)

در این منطق صدا بالاتر از db a90 است و همه موسسات بین المللی این تراز را مخاطره آمیز می دانند و در نقشه به رنگ قرمز است .

در اندازه گیری محیطی صدا، نکات زیر باید مراعات گردد:

1.ابتدا کروکی اختصاصی کارگاه را تهیه نمود .

2.کارگاه را به مربع های مورد نظر تقسیم بندی کرد .

3.اندازه گیری در مرکز مربع انجام گردد .

4.مراکزی که بر روی دستگاهها یا وسایل قرار گرفته اند در اندازه گیری حذف شده و نقاط کور محسوب می شوند .

5. طبق استاندارد ، صدا سنج در ناحیه شنوایی کارگران ( افراد ایستاده ) 160 سانتی متر و در افراد نشسته 120 سانتی متر قرار بگیرد .

6. زاویه میکروفن با زاویه 45 درجه نسبت به خط عمود و 15 درجه نسبت به خط افقی دور فاصله 50 سانتی از خود قرار بگیرد .

7. پس از اندازه گیری ، به منظور تعیین چگونگی شرایط توزیع مکانی انرژی صوتی می توان با استفاده از استاندارد BS و ANCI نقشه کارگاه را رنگ آمیزی نمود .

اندازه گیری و ارزیابی صدا

برای اندازه گیری و ارزیابی صدا ، شناخت کامل نسبت به روشهای اندازه گیری ، خصوصیات محیط کار و چگونگی وضعیت کارگر اهمیت دارد . مهمترین نکاتی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است :

هدف اندازه گیری :

1. اندازه گیری محیطی صدا

  1. اندازه گیری و مشخص نمودن میزان مواجهه کارگر
  2. اندازه گیری بمنظور معین نمودن منابع اصلی تولید صدا
  3. اندازه گیری صدای یک دستگاه معین برای اهداف صنعتی ( مثلا عیب یابی و بازرسی فنی )
  4. اندازه گیری برای مشخص نمودن آنالیز فرکانس
  5. اندازه گیری برای تعیین روش چگونگی کنترل صدا

وسایل اندازه گیری :

وسایل اندازه گیری براساس نوع هدف متفاوت اند. دستگاه تراز سنج صوت برای اندازه گیری تراز فشار صوت طراحی گردیده است.از دیگر دستگاه ها می توان به noise dosimeter اشاره کرد که برای تعیین میزان مواجه ی کارگر از آن استفاده می کنند.

ترازسنج صوت, sound level meter  :

 

این دستگاه برای اندازه گیری تراز فشار صوت طراحی گردیده است . هرچند قابلیت و توانایی های ترازسنج های صوتی می تواند متنوع باشد.

اما به طور کلی هر ترازسنج صوت حداقل دارای سه بخش اساسی است :

الف – میکروفن

ب – پردازشگر

ج - نمایشگر

کار هر میکروفن مبتنی بر اعمال فشار صوت بر سطح دیافراگم آن و ایجاد جریان متناظر الکتریکی است . در پردازشگر بسته به قابلیت دستگاه و نیاز اپراتور ، اطلاعات دریافتی از میکروفن تقویت ، توزین و پردازش شده و در نهایت توسط نمایشگر عقربه ای یا دیجیتال مقادیر نمایش داده می شود .

اجزا تشکیل دهنده تراز سنج صوت :

میکروفن ( Microphone )

میکروفن ها را به چهار گروه اصلی تقسیم می کنند : خازنی ؛ دینامیک ؛ الکتره و کریستالی .

پردازشگر ( processor )

پردازشگر دستگاه تراز سنج شامل تقویت کننده پالس ، کاهش دهنده ، شبکه توزیع فرکانس ، شبکه سرعت پاسخ دستگاه و مدار های محاسب برای منظورهای خاص می باشد .

شبکه توزین فرکانس (Frequency wething )

با توجه به اینکه دستگاه ترازسنج می تواند برای منظورهای مختلفی به کار رود لذا می توان مقادیر تراز فشارسنج را بر اساس شبکه های مختلف توزین فرکانس که در برخی دستگاه ها پیش بینی شده است ، انتخاب نمود .

شبکه A:

مقادیر تراز فشار صوت متناسب با حساسیت گوش انسان توزین می گردد . تراز اندازه گیری شده در این وضعیت بر حسب dBA بیان می گردد . در اندازه گیری صدا به منظور تعیین حدود مواجهه کارگر از این مقیاس استفاده می شود .

شبکه B:

این شبکه بیان کننده عکس العمل گوش در ترازهای بالاتر از 60 دسی بل است . این شبکه در عمل استفاده چندانی ندارد ولی برای تراز های حدود 85 – 55 دسی بل مناسب است .

شبکه C:

برای اهداف تجزیه فرکانس صوت ، کنترل صدا و تراز های فشار بالاتر از 85 دسی بل استفاده می شود . همچنین بر اساس نظر (ACGIH2002) برای تعیین حدود سقفی تراز فشار پیک صدای کوبه ای نیز از این شبکه استفاده می گردد .

شبکه D:

این شبکه در بررسی صدای ترافیک وسایل حمل و نقل هوایی استفاده می گردد و اثرات تشدیدی گوش در فرکانس های بااتر از 1000 هرتز را به خوبی لحاظ می کند .

شبکه lin:

در این شبکه مقادیر تراز فشار صوت در فرکانس های مختلف توسط دستگاههای ترازسنج صوت بدون تغییر در کمیت نمایش داده می شود . اندازه گیری صدا در این شبکه برای اهداف کنترل صدا و یا اهداف صنعتی کاربرد دارد

شبکه پاسخ دستگاه :

اصوات مختلف اعم از یکنواخت ، متغیر و کوبه ای در طول زمان تداوم خود دارای تغییرات دامنه فشار بوده و این تغییرات در برخی از آنها لحظه ای است . برای اندازه گیری انواع صدا نمی توان حساسیت عکس العمل زمانی دستگاه را یکسان در نظر گرفت . در دستگاه های تراز سنج برای هر نوع صوت از یک سرعت متناسب استفاده می شود که شامل موقعیت slow برای صدای یکنواخت یا منابع صوتی ساکن بوده و حساسیت دستگاه در حد یک ثانیه برای درک تغییرات دامنه ی صدا می باشد . موقعیت fast برای اندازه گیری تراز فشار صوت منابع متحرک یا اصوات متغیر با زمان و نوبتی متناسب بوده و دستگاه تغییرات سریع دامنه در حد میلی ثانیه را نیز درک می کند ، موقعیت Impulse یا Impact برای اندازه گیری اصوات کوبه ای یا ضربه ای مناسب بوده و دستگاه ترازسنج تغییرات دامنه صدا در حد میکرو ثانیه را درک می نماید . در برخی دستگاه ها یک قابلیت با عنوان Peak برای سرعت های بالا نیز پیش بینی شده است که سرعت پاسخ آن بین Fas و Imp می باشد .

نمایشگر ( Display) :

نمایبشگر دستگاه تراز سنج صوت می تواند عقربه ای ، دیجیتال ، نوار نورانی و یا نقطه نوری باشد . دقت اندازه گیری و قرائت در نوع دیجیتالی بیشتر بوده و از این نقطه نظر ارجهیت دارد .

کالیبراسیون تراز سنج صوت :

برای اطمینان از صحت کار اندازه گیری توسط ترازسنج صوت لازم است ابتدا آن را با یک مولد صوتی استاندارد کالیبره کرد . این مولد کالیبراتور استاندارد یا پیستون فون است . این دستگاه فرکانسهای معینی مثلا 1 kHz یا 250Hz تراز معینی از صوت خالصی برابر 94 یا 114 دسی بل تولید می کند .

کالیبراسیون به دو صورت داخلی و خارجی انجام می گیرد :

کالیبراسین داخلی :

برخی دستگاههای تراز سنج می توانند مدارهای داخلی خود را غیر از میکروفون به صورت داخلی کالیبره نمایند . این عمل بدون استفاده از کالیبراتور و با استفاده از خصوصیات خود ددستگاه صورت می گیرد .

کالیبراسیون خارجی :

برای این کار با استفاده از کالیبراتور استاندارد و توجه به دستورالعمل دستگاه تراز سنج ، کالیبراتور روشن شده وتراز فشار صوت اندازه گیری می گردد سپس عدد نمایش داده شده توسط نمایشگررا با استفاده از پیچ تعبیه شده روی دستگاه به عدد تراز فشار کالیبراتور می رسانیم.

صداسنج، SLM تراز فشار صوتی لحظه ای را در یك موقعیت خاص  بر حسب دسی بل  نشان میدهد.
یك صداسنج معمولی (SLM) فقط صدای لحظه ای را  اندازه گیری می كند و برای محیط های كاری با تراز صدای یكنواخت مناسب می باشد. اما در محیط های كاری با صدای ضربه ای و غیر یكنواخت و دوره ای ، از صداسنج  LQ دارجهت تعیین میانگین تماس فردی  با صدا در یك شیفت كاری استفاده میشود. صداسنج آنالیزوردار تراز صوت را  در محدوده فرکانس های مختلف نشان میدهد که جهت تعیین روش های كنترل مهندسی به كار می رود.

به چند نمونه ازصداسنج های موجود در شرکت ومشخصات آنها توجه فرمائید:

صداسنج آنالیزوردار همزمان مدل TES-1358Cساخت کمپانیTES تایوان:

 

-دارای صفحه نمایش LCD رنگی با نور پس زمینهTFT
 قابلیت آنالیزور  اکتاو باند 1/1 (11باند) و 1/3 (33باند)
- محدوده پهنای باند: 12.5Hz ~ 20KHz
- کاربرد های اندازه گیری: LP,Leq,LE,MaxL,MinL
- رنج اندازه گیری : 30db ~130 
- شبکه های اندازه گیری:  A ,  C,  Z
- دقت :dB ± 1.5
- قابلیت اتصال به کامپیومتر با کابل USB
- حافظه 10000 رکورد برای PC
- قابلیت نمایش زمان و تقویم
-دارای خروجی AC,DC
- قابلیت اندازه گیری بصورت سریع و آهسته
- ابعاد :cm34.5*10*6


صداسنج آنالیزوردار همزمان مدل TES-1358Aساخت کمپانیTES تایوان:

-  قابلیت آنالیزور اکتاو باند1/1و1/3

- کاربرد های اندازه گیری: LP,Leq,LE,MaxL,MinL

- رنج اندازه گیری : 30 ~130 db

- شبکه های اندازه گیری:  A ,  C,  FLAT

- دقت :1.5 dB ±

-قابلیت اتصال به کامپیومتر با کابلRS232

- حافظه 10000 رکورد برای LP

- قابلیت نمایش زمان و تقویم

- دارای صفحه LCD بزرگ با backlight

- محدوده پهنای باند: 25Hz ~ 10KHz

- قابلیت اندازه گیری بصورت سریع و آهسته

- ابعاد :34.5(H)×10(W)×6(D) cm


صداسنج LEQ مدل TES-1353H ساخت کمپانیTES تایوان:

- کاربرد: SPL,Leq,SEL,MaxL,MinL

- رنج اندازه گیری : 30 ~130 db

- واحد های اندازه گیری:  A ,  C

- دقت :1.5 dB ±

- دقت قرائت: 0.1db

- قابلیت اتصال به کامپیومتر با RS232

- حافظه 32000 رکورد

- دارای تقویم و ساعت


صداسنج دیتالاگر مدل TES-1352H  ساخت کمپانی TESتایوان:

- محدوده اندازه گیری : 6 رنج 10db

30~80,40~90,50~100,60~110,70~120,80~130db

- رنج اتوماتیک: 30~130db

- محدوده پهنای باند: 31.5HZ~8kHZ

- شبکه های اندازه گیری : A , C

- دقت دستگاه: 1.5db

- قابلیت ارتباط به کامپیوتر با کابل RS-232

- دارای تقویم و ساعت

-  قابلیت ثبت نقاط16000

- حافظه 32000 رکورد


صداسنج مدل TES-1359ساخت کمپانی TESتایوان:

- دارای سازگاری با استاندارد IEC 61672-1

- محدوده اندازه گیری : db130~30

- شبکه های اندازه گیری : A , C

- دقت دستگاه: 1.4db±

- محدوده فرکانسی: 31.5HZ~8kHZ

- دارای خروجی  AC / DCآنالوگ


صداسنج مدل TES-52A ساخت کمپانی TESتایوان :


-محدوده اندازه گیری : 6 رنج 10db:

30~90,40~100,50~110,60~120,70~130db

-محدوده پهنای باند: 31.5HZ~8kHZ

- شبکه های اندازه گیری : A , C

- دقت قرائت: 0.1db

- نوع خروجی : AوC

- قرائت ماکزیمم و مینیمم

- ظرفیت حافظه دستی:99sets


صداسنج مدل TES-1351 ساخت کمپانی TESتایوان:

-محدوده اندازه گیری : Low:35~95db ,
High:65~130db

-محدوده پهنای باند: 20HZ~8kHZ

- شبکه های اندازه گیری : A , C

- دقت  اندازه گیری : 1.4 db

- دقت قرائت: 0.1 db

- نوع خروجی : AC , DC

- دارای خروجی AUX


صداسنج دیتالاگر مدل 98373 ساخت کمپانی  MIC تایوان:

-قابلیت ثبت اطلاعات و اتصال به کامپیوترUSB

-محدوده اندازه گیری :80~30:Med:50~100,Hi:80~130db, Lo

-دقت اندازه گیری:1.5dB±(ref 94dB @ 1KHz

- دقت قرائت:  0.1dB

- دارای رنج اتوماتیک

-محدوده پهنای باند: 31.5HZ~8kHZ

- شبکه های اندازه گیری : A , C

-محدوده دینامیکی:30db

- قرائت ماکزیمم و مینیمم


صدا سنج  مدل 98372ساخت کمپانی  MIC تایوان: 

-محدوده اندازه گیری :Med:50~100,Hi:80~130db,Lo:30~80
-دقت اندازه گیری:1.5dB±(ref 94dB @ 1KHz
- دقت قرائت:  0.1dB
- دارای رنج اتوماتیک
-محدوده پهنای باند: 31.5HZ~8kHZ
- شبکه های اندازه گیری : A , C
-محدوده دینامیکی:30db 
- قرائت ماکزیمم و مینیمم

 

لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  http://www.saenco.comمراجعه نمائید.

تلفن تماس:021-88853768

همراه: 09101569382

آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول-شرکت tes

 در ضمن این شرکت مفتخر است در زمینه واردات و عرضه اقلام ذیل در خدمت شما هم میهنان عزیز با شد:

 صداسنج, صوت سنج, دسیبل سنج,صداسنج آنالیزوردار, نورسنج, لوکس متر, لایت متر, درخشندگی سنج,فلوکس متر, لومن متر,لومینانس متر, کلوین متر,  لومینومتر, نویزدزیمتر, دزیمترصدا, ترمومتر, ترمومتردیتالاگر, ترمومترلیزری, ترمومتر اشعه ای , ترمومترتفنگی, دماسنج, دماسنج لیزری, حرارت سنج, حرارت سنج لیزری , پراب میله ای , پراب سطحی, پراب سیمی,ترمومترحافظه دار, رنگ سنج نور, chromaمتر, سولارمتر, پیرانومتر, سولارپاورمتر, سولارپاورآنالایزرو...